Tra cứu hồ sơ

Trạng thái HS Giấy ĐK Giấy xác nhận GPKD Giấy CMND Seri

Tra cứu thông tin chứng thư số

Trạng thái CT MST/Mã đơn vị Tên doanh nghiệp Ngày bắt đầu Ngày hết hạn Seri

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ