Tư vấn miễn phí Xem báo giá
Tư vấn miễn phí Xem báo giá

ĐIỆN TỬ HÓA MỌI VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢNHỢP ĐỒNG

  • NC-CA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, chứng từ, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp tổ chức/doanh nghiệp:
  • Tiết kiệm thời gian/ chi phí gửi văn bản/hợp đồng cho các bên
  • Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ văn bản giấy

ĐIỆN TỬ HÓA MỌI VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢNHỢP ĐỒNG

Không cần in hợp đồng/văn bản ra giấy, NC-CA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp việc ký kết giao dịch hoàn thành chỉ trong vài phút

Chữ ký số NC-CA

Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ AN TOÀN

NCCA eSign tích hợp sẵn với phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, hóa đơn điện tử, BHXH, kê khai thuế,… giúp điện tử hóa mọi công việc hành chính, văn thư lưu trữ giấy tờ từ đó giúp đơn vị tăng năng suất tiết kiệm chi phí

SẴN SÀNG TÍCH HỢP VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác giúp khách hàng ký và phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, BHXH, hải quan,… chỉ bằng 01 thao tác đơn giản