DANH SÁCH CÁC GÓI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tải biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
1.606.000
VNĐ
02 NĂM
2.527.800
VNĐ
03 NĂM
3.080.000
VNĐ
4 năm
3.080.000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
1.276.000
VNĐ
02 NĂM
2.197.800
VNĐ
03 NĂM
2.750.000
VNĐ
4 năm
3.080.000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
990,000
VNĐ
02 NĂM
1,540,000
VNĐ
03 NĂM
1,980,000
VNĐ
4 năm
2,310,000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
660,000
VNĐ
02 NĂM
1,210,000
VNĐ
03 NĂM
1,650,000
VNĐ
4 năm
1,980,000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
638,000
VNĐ
02 NĂM
968,000
VNĐ
03 NĂM
1,188,000
VNĐ
4 năm
1,408,000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
418,000
VNĐ
02 NĂM
748,000
VNĐ
03 NĂM
1,012,000
VNĐ
4 năm
1,188,000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA