DANH SÁCH CÁC GÓI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tải biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
1.606.000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
2.527.800
VNĐ/01 năm
03 NĂM
3.080.000
VNĐ/01 năm
4 năm
3.080.000
VNĐ/01 năm

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
1.276.000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
2.197.800
VNĐ/01 năm
03 NĂM
2.750.000
VNĐ/01 năm
4 năm
3.080.000
VNĐ/01 năm

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
990,000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
1,540,000
VNĐ/01 năm
03 NĂM
1,980,000
VNĐ/01 năm
4 năm
2,310,000
VNĐ/01 năm

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
660,000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
1,210,000
VNĐ/01 năm
03 NĂM
1,650,000
VNĐ/01 năm
4 năm
1,980,000
VNĐ/01 năm

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
638,000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
968,000
VNĐ/01 năm
03 NĂM
1,188,000
VNĐ/01 năm
4 năm
1,408,000
VNĐ/01 năm

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
418,000
VNĐ/01 năm
02 NĂM
748,000
VNĐ/01 năm
03 NĂM
1,012,000
VNĐ/01 năm
4 năm
1,188,000
VNĐ/01 năm

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA