Sẵn sàng tư vấn hỗ trợ khách hàng

CÁC KÊNH HỖ TRỢ
Đội ngũ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA

Tôi muốn đặt mua Chữ ký số eSign thì làm như thế nào?

Khách hàng có thể liên hệ mua chữ ký số NC-CA trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ qua hotline : 1900 63 65 30 hoặc các kênh đại lý, phân phối của NC-CA

Quy trình đăng ký chữ ký số như thế nào?

Bước 1 : Nhân viên kinh doanh ( của NC-CA hoặc đại lý ) thực hiện phổ biến cho khách hàng các quy định về việc đăng ký và sử dụng chứng thư số, cung cấp cho khách hàng các văn bản, quy định liên quan và tính pháp lý của chứng thư số, phổ biến cho khách hàng về vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng chứng thư số.

Bước 2 : Cung cấp các biểu mẫu, hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng điền thông tin ký đóng dấu, xác minh tính chính xác của các giấy tờ và thông tin mà khách hàng cung cấp trước khi cấp chứng thư số.

Bước 3 : Thu thập hồ sơ khách hàng đã ký để thực hiện yêu cầu cấp chứng thư số cho khách hàng, bàn giao lại cho các bộ phận liên quan để thực hiện các công việc tạo chứng thư số, bàn giao cho khách hàng.

Nộp hồ sơ đăng ký mua Chữ ký số eSign như thế nào?

Khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho NC-CA hoặc các kênh phân phối của NC-CA