HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử

CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số

PHẦN MỀM BẢO HIÊM

PHẦN MỀM BẢO HIÊM

Đáp ứng đầy đủ tính pháp lý như một hóa đơn giấy thông thường, sản phẩm được trang bị những tiện ích như:

Lập hóa đơn nhanh chóng, giảm thiểu sai sót khi lập hóa đơn

Gửi hóa đơn nhanh, chính xác đến khách hàng chỉ qua 1 click chuột

Tra cứu, lưu trữ hóa đơn an toàn, thông minh

Hỗ trợ lập nhiều loại báo cáo: Báo cáo bán hàng, Báo cáo mua hàng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in...

  • 31/07/2019
  • 16:52

Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in...

Đọc tiếp

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

  • 18/07/2019
  • 14:00

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

Đọc tiếp

Doanh nghiệp phản ánh nhiều cán bộ không biết hoá đơn điện tử...

  • 31/07/2019
  • 16:57

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Logistics, hóa đơn điện tử có từ năm 2011 nhưng nhiều công chức Nhà nước ở các tỉnh ...

Đọc tiếp

Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luậ...

  • 31/07/2019
  • 16:42

Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luật Quản lý thuế mới...

Đọc tiếp

Thanh toán điện tử: Vấn đề pháp lý cần đặt ra hàng đầu...

  • 31/07/2019
  • 16:47

Thanh toán điện tử: Vấn đề pháp lý cần đặt ra hàng đầu...

Đọc tiếp

ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NC-CA

KHÁCH HÀNG / ĐỐI TÁC NÓI VỀ CHÚNG TÔI