Tin tức hoạt động

Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in...

  • 31/07/2019
  • 16:52

Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in...

Đọc tiếp

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

  • 18/07/2019
  • 14:00

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

Đọc tiếp

Doanh nghiệp phản ánh nhiều cán bộ không biết hoá đơn điện tử...

  • 31/07/2019
  • 16:57

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Logistics, hóa đơn điện tử có từ năm 2011 nhưng nhiều công chức Nhà nước ở các tỉnh ...

Đọc tiếp