Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in

  • 31/07/2019
  • 16:52

Hóa đơn điện tử vẫn 'đắt' hơn hóa đơn tự in...

Đọc tiếp

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

  • 18/07/2019
  • 14:00

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 19% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

Đọc tiếp

Doanh nghiệp phản ánh nhiều cán bộ không biết hoá đơn điện tử

  • 31/07/2019
  • 16:57

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Logistics, hóa đơn điện tử có từ năm 2011 nhưng nhiều công chức Nhà nước ở các tỉnh vẫn không biết nó là gì...

Đọc tiếp

Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luật Quản lý thuế mới

  • 31/07/2019
  • 16:42

Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luật Quản lý thuế mới...

Đọc tiếp

Thanh toán điện tử: Vấn đề pháp lý cần đặt ra hàng đầu

  • 31/07/2019
  • 16:47

Thanh toán điện tử: Vấn đề pháp lý cần đặt ra hàng đầu...

Đọc tiếp