QUYỀN LỢI ĐẠI LÝ KHI HỢP TÁC

Đại lý sẽ được hỗ trợ tối ưu về mặt kỹ thuật nghiệp vụ hóa đơn điện tử

Chúng tôi sẽ hướng dẫn, cung cấp thông tin, ấn phẩm truyền thông… cần thiết để phục vụ cho nhu cầu tiếp cận thị trường của Đại lý

Về chiết khấu bán hàng theo thỏa thuận giữa 02 bên. Tỉ lệ chiết khấu được áp dụng ngay từ hợp đồng đầu tiên của Đại lý

Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cụ thể cho Đại lý 24/7

Được cấp tài khoản quản trị khách hàng của đại lý trên hệ thống của chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật đi gặp khách hàng cùng đại lý khi cần thiết

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC LÀM ĐẠI LÝ